Turvallisemman tilan periaatteisiin sitoutuminen

Lapinlahden Sosialidemokraatit ry on sitoutunut toiminnassaan noudattamaan yhdevertaisuuden ja turvallisemman tilan periaatteita. Periaatteet käsiteltiin johtokunnan ensimmäisessä kokouksessa 11.1.2023. Samalla johtokunta sitoutui käsittelemään toiminnassaan raportoituja epäasialliseen käytökseen liittyviä tapauksia.

Turvallisemman tilan periaatteet ovat:

Kohtele muita niin kuin haluat itseäsi kohdeltavan

  1. Kunnioita jokaisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa sekä itsemääräämisoikeutta. Älä koske toista kysymättä lupaa.
  2. Älä pilkkaa, ivaa, halvenna, syrji tai nolaa ketään puheillasi, käytökselläsi tai teoillasi. Älä arvostele toisten ominaisuuksia tai tee oletuksia niiden perusteella. Älä juoruile.
  3. Anna tilaa keskustella. Älä jyrää muiden mielipiteitä ja anna puheenvuoro. Älä pidä omia näkemyksiäsi ainoina oikeina.
  4. Kuuntele ja ole avoin erilaisille mielipiteille. Suhtaudu asioihin avoimesti ja tiedosta omat ennakko-oletuksesi. Ole valmis oppimaan ja kehittymään. Huomioi, että oma vakiintunut tapa ajatella voi joskus loukata toisia.
  5. Opi tunnistamaan syrjintä, häirintä ja epäasiallinen kohtelu ja puutu niihin. Puuttuminen on jokaisen tehtävä.
  6. Älä vähättele toisen kokemusta. Pyydä anteeksi, jos olet tahallisesti tai tahattomasti loukannut muita. Pyri tunnistamaan oma valta-asemasi suhteessa muihin.