Lapinlahden demareiden toimintasuunnitelma 2022

Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2022 painotetaan Lapinlahden sosialidemokraattien jäsenhankintaan ja viestintään liittyvää kehittämistä.

Yhdistyksemme toimintaa pyritään aktivoimaan toimintavuoden aikana.

Panostetaan viestintään, parannetaan näkyvyyttä ja jaetaan vastuuta yhdessä:

 yhdistyksen kotisivujen päivittäminen ja niiden ajantasalla pitäminen,

näkyvyys Instagramissa, Facebookissa ja perinteinen sähköposti mukana myös:

esim. uutiskirje jäsenistölle ajankohtaisista kuulumisista säännöllisesti.

Viestinnässä pyritään lisäämään netin suomien mahdollisuuksien lisäksi kasvokkain tapahtuvia tapaamisia ja tapahtumia.

Näkyvyyden myötä pyritään lisäämään yhdistyksemme jäsenmäärää,

aktivoimalla entisiä toimijoita ja kysymällä rohkeasti uusia toimijoita mukaan.

Valmistautuminen tuleviin eduskuntavaaleihin on aloitettava, alustavia kyselyitä ja aktivointia aletaan tehdä jo tulevan vuoden aikana.

Toimintavuoden 2022 aikana Alapitkän Pirtti laitetaan myyntiin vähäisen käyttöasteen vuoksi.

Yhdistys pitää sääntömääräiset kokoukset keväisin ja syksyisin, sekä johtokunnan kokoukset tarpeen mukaan.

Piirikokouksiin ja piirin järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. Pyritään verkostoitumaan laajasti alueellamme.

Tavoitteena on että paikalla aina joku yhdistyksemme jäsen edustamassa yhdistystämme.

Vuoden 2022 piirikokousedustajia saamme 2.

Bingotoiminnan loputtua pyritään järjestämään jäsenistön aktivoimiseksi mahdollisuuksien mukaan yhteisiä tapaamisia, huomioiden myös lähialueen muut puolueosastot.

Pyritään tekemään yhteistyötä laajasti ja tehdään vuodesta 2022 uusi nousu Lapinlahden Sosialidemokraatit ry:n toimintaan.

Lapinlahdella 28.02.2022

Johtokunta

Mikäli jäsenistöllä on ideoita ja ajatuksia toiminnan kehittämiseen, toivotaan yhteydenottoa johtokunnan jäseniin.