Toimintasuunnitelma ja johtokunta toimintavuodelle 2024

Puolueosaston syyskokous on 26.11.2023 pidetyssä kokouksessa hyväksynyt toimintasuunnitelman toimintavuodelle 2024.

Toimintavuotta vietetään teemalla On kyse arvoista – jo toistasataa vuotta.

Toimintavuoden tavoitteena on aktiivisen jäsenmäärän kasvattaminen sekä yhdistyksen näkyvyyden lisääminen. Toimintavuoden haasteena tulee olemaan olemassa olevan jäsenistön aktivointi, sekä uusien jäsenten löytyminen ja heidän osallistamisensa yhdistyksen toimintaan. Toisaalta mahdollisuutena on sosiaalidemokraattisen kansanliikkeen suosion nouseminen nykyisen hallituksen toimenpiteiden seurauksena.

Toiminnan painopisteet vuodelle 2024:

  1. Jäsenmäärän kasvattaminen ja yhdistystoiminnan kehittäminen
  2. Valmistautuminen 2025 kunta- ja aluevaaleihin tarjoamalla äänestäjille kattava, laadukas ehdokaslista sosialidemokratian puolustajista

Puoluekokous on syksyllä 2023 hyväksynyt aloitteen uusien jäsenien maksuttomasta liittymisestä, ns. maistelujäsenyydestä. Uudet jäsenet eivät maksa 2024-2025 jäsenmaksua liittymispäivästä seuraavien 12 kk:n ajan. Toimintavuoden aikana hyödynnetään tätä mahdollisuutta jäsenhankinnassa ja aktivoidaan jokaista uutta jäsentä osallistumaan yhdistyksen toimintaan haluamallaan panoksella. Jokaiseen uutteen jäseneen otetaan henkilökohtainen kontakti.

Kunta- ja aluevaaleihin 2025 valmistautuminen aloitetaan toimintavuoden aikana ehdokashankinnalla. Ehdokasvaihtoehtojen pyritään olevan monipuolinen ja kattava, jolloin äänestäjän on helppo löytää hänelle sopiva sosialidemokraattinen vaihtoehto.

Lapinlahden Sosialidemokraatit ry:n sisäinen toiminta vuonna 2024

Yhdistyksen johtokunta kokoontuu noin kuukausittain. Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset pidetään sääntöjen mukaisina ajankohtina. Yhdistys osallistuu Lapinlahdella järjestettäviin tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan ja järjestää omia tapahtumia ajankohtaisiin teemoihin liittyen. Osallistutaan ja järjestetään mahdollisuuksien mukaan euro- ja presidenttivaalitapahtumia. Puolueosasto osallistuu toimintavuoden aikana piirien ja puoluetoimiston järjestämiin tapahtumiin, joita ovat mm. järjestöpäivät, puolueristeily sekä erilaiset koulutukset ja teemapäivät.

Yhdistyksen näkyvyys, tapahtumat ja tiedottaminen

Järjestetään toimintavuoden aikana kaksi avointa tilaisuutta kuntalaisille, jäsenille ja toiminnasta kiinnostuneille yhteistyössä alueen muiden puolueosastojen kanssa.

Yhdistyksen tiedotus tapahtuu ensisijaisesti sosiaalisen median kanavissa sekä yhdistyksen kotisivuilla. Hyödynnetään myös maksullista mainontaa somekanavissa.

Tehdään kuntarajat ylittävää yhteistyötä muiden sosiaalidemokraattisten puolueosastojen ja Savo-Karjalan piirin kanssa. Toritapahtumiin ja aktiiviseen toimintaan osallistumisesta tehdään houkuttelevaa ja kannustavaa koko jäsenistölle. Tapahtumiin pyydetään mukaan SDP:n piiri- ja puoluejohdon henkilöitä esimerkiksi videotervehdysten muodossa. Toimintavuoden 2024 aikana on tarkoituksena omassa toiminnassa huomioida Viikko Pohjois-Karjala -lehden näkyvyystyö ja osallistua lehden kehittämistyöhön tukemaan koko Savo-Karjalan toiminta-aluetta.

Toimintavuoden 2024 johtokunnan kokoonpano:

Minna Jääskeläinen, puheenjohtaja

Jorma Rannio, varapuheenjohtaja

Varsinaisiksi johtokunnan jäseniksi nimettiin Leena Tikkanen, Pekka Kasurinen ja Tanja Jokiniemi.

Johtokunnan varajäseneksi syyskokouksessa nimettiin Milana Rimpiläinen