Toimintasuunnitelma 2023

Syyskokous on 30.10.2022 pidetyssä kokouksessaan hyväksynyt toimintasuunnitelman yhdistyksen toimintavuodelle 2023.

Toimintavuotta vietetään teemalla ” Maailmaa voi muuttaa. Tarvitaan vain rohkeita ihmisiä.”

Tavoitteena on yhdistyksen jäsenmäärän kasvattaminen sekä yhdistyksen talouden tasapainottaminen.

Lapinlahden Sosialidemokraatit ry:n tarkoituksena on edistää̈ järjestäytymistä̈ Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen johtamaan toimintaan tavoitteena rakentaa sosialismin arvoille – vapaudelle, tasa-arvolle ja solidaarisuudelle – rakentuvaa hyvinvointiyhteiskuntaa, jossa kaikilla kansalaisilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet inhimilliseen kasvuun ja jossa jokainen voi elää̈ joutumatta alistetuksi tai alistamatta muita.

Puolueosasto on osa sosialidemokraattista kansanliikettä, joka taistelee puolueena yhteiskunnallisesta vaikutusvallasta ja toimii samalla jäsenistönsä̈ yhteiskunnallisen tietoisuuden kasvun yhteisönä̈. Puolueosasto kuuluu perusjärjestönä Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen järjestörakenteeseen, jonka tehtävänä̈ on yhdistää̈ sosialidemokraattisesti ajattelevat ihmiset valtiollisessa, kunnallisessa ja muussa poliittisessa toiminnassa.

Toimintakauden 2023 suurimmat haasteet liittyvät aktiivisten jäsenten löytämiseksi mukaan toimintaan ja tulovirran kasvattamiseen. Alapitkällä sijaitseva työväentalo Pirtti aiheuttaa vähäisestä käytöstä huolimatta yhdistykselle merkittäviä kuluja, joiden kattamiseksi säännöllisen tulon hankkiminen toimintakauden aikana on tarpeen.

Toiminnan painopisteet tulevan toimintakauden aikana ovat ydintoiminnan kehittäminen ja jäsenistön vaikutusmahdollisuuksien parantaminen Lapinlahden kunnan päätöksenteossa.

Lapinlahden Sosialidemokraatit ry:n johtokunta pitää kokoukset tarpeen mukaan noin kuukausittain. Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset pidetään sääntöjen mukaisina ajankohtina. Yhdistys osallistuu Lapinlahdella järjestettäviin tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan ja järjestää omia tapahtumia ajankohtaisiin teemoihin liittyen. Keväällä 2023 eduskuntavaalitapahtumien järjestäminen yhdessä alueen muiden puolueosastojen kanssa.

Näkyvyyden lisääminen toimintakauden 2022 aikana tehtyjen toimenpiteiden avulla kotisivujen ja sosiaalisen median alustoilla on tärkeää myös tulevan toimikauden aikana. Paikallislehti Matti ja Liisaa hyödynnämme toiminnan näkyvyyden ylläpitämiseksi. Yhteistyö alueen muiden sosialidemokraattisten toimijoiden ja muiden paikallisten puolueosastojen kanssa korostuu aktiivisen jäsenmäärän pienentyessä.

Lapinlahden Sosialidemokraattien tavoitteena on kasvattaa jäsenmäärää yhdellä uudella jäsenellä jokaista toimintakuukautta kohti. Tärkeimmät keinot jäsenmäärän kasvattamisessa ovat avoin toiminta ja vaikutusmahdollisuudet, sekä erityisesti uskallus kysyä jäseneksi.

Tavoitteena on syventää yhteistyötä erityisesti SDP:n muiden puolueosastojen ja Savo-Karjalan Sosialidemokraattisen piirin kanssa. Toritapahtumiin ja aktiiviseen toimintaan osallistumisesta tehdään houkuttelevaa ja kannustavaa koko jäsenistölle. Tapahtumiin pyydetään aktiivisesti mukaan SDP:n piiri- ja puoluejohdon henkilöitä.