Toimintakertomus 2023

YLEISTÄ TOIMINTAVUODESTA
Lapinlahden Sosialidemokraatit ry:n haasteena on ollut yhdistyksen taloudellinen tilanne sekä
jäsenmäärän väheneminen ja aktiivisten jäsenten saaminen yhdistyksen toimintaan.
Toimintavuoden aikana on pyritty lisäämään jäsenviestintää ja jäsenhankintaa uusien, aktiivisten
jäsenten mukaan saamiseksi toimintaan. Lapinlahden puolueosastosta eduskuntavaaliehdokkaana
oli Mikko Hiltunen. Lapinlahden Sosialidemokraattien jäsenet ovat ikääntyviä, joten
jäsenhankinnassa on huomioitu nuorien ja työikäisten tavoittamiseen sekä yhteistyön lisäämiseen
muiden sosialidemokraattisten yhdistyksen kanssa. Yhdistyksen puheenjohtaja vaihtui kesken
toimintavuoden ja yhdistykselle iso taloudellinen taakka poistui Alapitkän Pirtin myynnillä.

TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2023
Painopisteet toimintavuonna olivat jäsenmäärän lisääminen ja viestinnän kehittäminen sekä
taloudellisen tilanteen vakauttaminen.

PUOLUEOSASTON SISÄINEN TOIMINTA
Johtokunta kokoontui toimintavuonna 8 kertaa. Kokoukset järjestettiin etäyhteyksiä hyödyntäen
pääasiassa Lapinlahden kunnanvirastolla. Toimintakaudelle ei valittu johtokunnan varajäseniä.
Lapinlahden Sosialidemokraatit ry:n johtokunnan kokoonpano oli toimintavuonna seuraava:
Mikko Hiltunen, puheenjohtaja 31.5.2023 saakka
Minna Jääskeläinen, varapuheenjohtaja 31.5.2023 saakka ja puheenjohtaja 1.6. alkaen,
kv-asioiden hoitaja
Leena Tikkanen, sihteeri, taloudenhoitaja ja jäsenasioidenhoitaja
Tanja Jokiniemi, nuorisovastaava, johtokunnan jäsen
Jorma Rannio, varapuheenjohtaja 1.6.2023 alkaen
Jorma Ruotsalainen, johtokunnan jäsen 24.4.2023 saakka
Mervi Karkulehto, johtokunnan jäsen
Pekka Kasurinen, johtokunnan jäsen

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidettiin 30.3.2023 ja 26.11.2023. Syyskokouksen
yhteydessä tarjottiin jäsenille joulupuuro, johon pyydettiin kutsumaan puolueosaston toiminnasta
kiinnostuneita tutustumaan toimintaan. Sääntömääräisten kokousten lisäksi pidettiin yksi
ylimääräinen yhdistyksen kokous puheenjohtajan valinnasta ja johtokunnan kokoonpanosta.
Johtokunnan ulkopuolisia osallistujia kokouksissa oli vähäisesti, 2-3 henkilöä kokouksesta riippuen.

Puolueosaston tilin- ja toiminnantarkastajina ovat toimineet Jorma Loppukaarre ja Kyösti
Martikainen, heidän varallaan Matti ja Toini Katainen.
Toimintavuoden aikana puolueosastolle luotiin logo sekä uudet Facebook-sivut viestinnän ja
mainonnan parantamiseksi. Jäsenhankintaa ja toiminnan näkyvyyttä pyrittiin lisäämään
kokeilemalla sosiaalisessa mediassa maksullista mainontaa.


Puolueosasto toteutti yhdessä alueen eduskuntavaaliehdokkaiden kanssa toritapahtumat
Varpaisjärven ja Lapinlahden toreilla sekä aluevaltuutettujen kanssa Lapinlahden iltatorilla.
Lapinlahden Sosialidemokraattien jäsenmäärä toimintakauden päättyessä oli 40 henkilöä.
Jäsenluvussa on mukana jäsenmaksun maksaneiden lisäksi henkilöt, jotka ovat jäseniä, mutta
eivät ole maksaneet jäsenmaksua. Lapinlahden Sosialidemokraatit ry:n johtokunta on syksyllä
2023 tehnyt päätöksen, ettei henkilöä eroteta jäsenyydestä jäsenmaksun maksamattomuuden
vuoksi. Toimintavuoden aikana puolueosastoon liittyi 5 henkilöä, ja erosi 1 henkilö.

EDUSTUKSET JA LUOTTAMUSTOIMET
Puolueosaston jäsenet ovat toimineet luottamustehtävissä seuraavasti:
Jorma Rannio, kunnanhallitus, kunnanvaltuusto
Jorma Ruotsalainen, kunnanvaltuusto
Mikko Hiltunen, sivistyslautakunnan jäsen 31.5.2023 saakka, Pohjois-Savon hyvinvointialueen
kokonaisturvallisuuslautakunnan jäsen
Pekka Kasurinen, sivistyslautakunnan varajäsen 31.5.2023 saakka ja varsinainen jäsen 1.6.
alkaen
Leena Tikkanen, Iisalmen kaupungin maaseutuhallinnon yhteislautakunnan jäsen
Minna Jääskeläinen, tarkastuslautakunnan varajäsen, sivistyslautakunnan varajäsen 1.6 alkaen
Irma Korhonen, tarkastuslautakunnan jäsen, Pohjois-Savon hyvinvointialueen
aluevaalilautakunnan varapuheenjohtaja, Iisalmen kaupungin maaseutuhallinnon
yhteislautakunnan varajäsen, kunnanvaltuuston varajäsen
Lauri Martikainen, Mervi Karkulehto, Anna Rannio, eduskuntavaalien vaalilautakunta
Toini Katainen, eduskuntavaalien vaalitoimikunta

Lapinlahden Sosialidemokraatit ry on toimintavuoden aikana osallistunut aktiivisesti Savo-Karjalan
piirin järjestämiin tapahtumiin ja kokouksiin sekä puoluekokoukseen.
Savo-Karjalan piirin kevätkokous 29.4.2023 Tohmajärvellä Leena Tikkanen ja Mervi Karkulehto
SDP:n puoluekokous 1.-3.9.2023 Jyväskylässä Minna Jääskeläinen, työllisyys-, työelämä-, ja
tasa-arvovaliokunnan varajäsen
Järjestöpäivät 7.-8.10.2023 Joensuussa Minna Jääskeläinen ja Leena Tikkanen
Savo-Karjalan piirin syyskokous 24.-25.11.2023 Iisalmessa Minna Jääskeläinen ja Leena Tikkanen

PUOLUEOSASTON TALOUDELLINEN TILANNE
Yhdistyksen taloudellinen tilanne tasaantui toimintavuoden aikana, kun puolueosaston
omistuksessa ollut Alapitkän Pirtti myytiin 5.5.2023. Kokouspalkkioiden ja jäsenmaksujen lisäksi
yhdistyksellä ei ole säännöllistä tulonlähdettä.

LOPUKSI
Kulunut toimintavuosi 2023 oli Pirtin myymisen ja talouden tasaantumisen sekä jäsenmäärän
lisääntymisen kannalta hyvää, toivottua kehitystä. Lapinlahden Sosialidemokraatit ry täyttää
vuonna 2025 120 vuotta. Toiminnan jatkuminen elinvoimaisena edellyttää kuntarajat ylittävää
yhteistyötä muiden sosialidemokraattisten toimijoiden kanssa sekä kuntatasolla puoluerajat
ylittävää yhteistyötä kuntatasolla.