Lapinlahden demareiden arvot ja tavoitteet

Tavoitteenamme on yhtenäinen ja elinvoimainen Lapinlahti. Olemme sitoutuneet sosialidemokratian keskeisimpiin arvoihin: vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus. Suuntaamme tulevaisuuteen jossa näemme, Lapinlahden elinvoimaisena ja vetovoimaisena kuntana, jolla on talous vakaalla pohjalla. Hyvinvointi koskee kaikkia taustasta riippumatta.

Vakaa kuntatalous

Haluamme asettaa kunnan työntekijöiden työhyvinvoinnin ja osaamisen korkealle. Vaadimme talouden osaamista ja työhön sitoutumisen parantamista niin kunnan viranhaltijoilta, luottamusmiehiltä kuin työntekijöiltäkin. Tuemme kunnan hallinnon toimintojen järkeviä karsintoja ja yhdistämisiä. Haluamme painottaa hyvää henkilöstöjohtamista sekä toteuttaa aktiivista työllisyys- ja elinkeinopolitiikkaa. Pidämme tärkeänä toteuttaa tehokasta ja tervettä toimitilarakentamista sekä paikallisten yritysten suosimista hallintalain tuomin mahdollisuuksin.

Koulutus

Haluamme, että Lapinlahden alueen varhaiskasvatus on jatkossakin laadukasta ja jokaisella lapsella tulee olla oikeus siihen osallistumiseen. Pidämme tärkeänä perusopetuksen arvostuksen nostamista ja mahdollisuutta toisen asteen koulutukseen. Aikuskoulutusta mahdollistamalla varmistamme elinikäisen oppimisen. Kiusaamiselle on oltava nollatoleranssi. Haluamme turvata erityisopetuksen ja järkevän kouluverkon.

Elinvoimaisuus

Elinkeinopolitiikan tulee olla aktiivista, tavoitteellista ja tavoitteet tulee olla mitattavissa. Haluamme parantaa pienten yritysten mahdollisuuksia osallistua julkisiin tarjouskilpailuihin sekä yritypalveluja aloitus- ja muutosvaiheissa.

Vetovoimaisuus

Ollaksemme vetovoimainen kunta, on viestinnän oltava kunnossa. Tähän pyrimme myös yhdistyksenä. Haluamme tukea työpaikkaomavaraisuutta ja kasvattaa verotuspohjaa. Terveys- ja koulutuspalvelut on pidettävä laadukkaina. Haluamme turvata, että kunnan tuottamat palvelut vastaavat jokaisen ikäryhmän palveluntarpeeseen.

Terveyspalvelut

Haluamme, että perusterveydenhuoltoon ei tarvitse jonottaa kohtuuttomia aikoja. Haluamme olla edistämässä hoitotakuun toteutumista.

Vanhuspalvelut

Haluamme turvata yhdessä asumisen sekä tukea kotona elämistä. Meille on tärkeää, ettei kenenkään tarvitse kokea olevansa yksinäinen. Haluamme turvata kulttuuri ja liikuntapalvelut myös vanhuksille.

Perhetyö

Pidämme tärkeänä, että ehkäiswevää perhetyötä vahvistetaan. Jokaisella perheellä tulee olla mahdollisuus saada kotiapua ja turvaa arjen keskellä. Lasten harrastusmahdollisuuksien tukeminen on osa syrjäytymisen ehkäisyä ja tukee koko perheen hyvinvointia.

Vapaa-aika

Haluamme säilyttää Lapinlahden liikuntapaikkojen maksuttomuuden ja kehittää sekä ylläpitää liikuntapaikkojamme. Lisäksi lapsille suunnattuja vapaa-ajanpalveluja tulee kehittää edelleen ja tarjota kulttuuripalveluja kaiken ikäisille esteettömästi.

Arjen turvallisuus

Haluamme panostaa ennaltaehkäisevään työhön ja siihen että eri viranomaisilla on edelleen Lapinlahdella korkea toimintakyky.