Lapinlahden Sosialidemokraatit
Toiminta

Yhdistyksen toiminta

Teemme yhteistyötä Varpaisjärven Sosialidemokraattien kanssa.

Kuntavaalit 2012

- Kuntavaaliohjelma 2012
- Kuntavaalit 2012 tulospalvelu

Lapinlahden SDP:n valtuustoaloitteita

Valtuustoaloite 26.6.2012

SDP:n valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi. Aloite päätettiin lähettää kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Kunnanvaltuusto, kokous 26.06.2012 / Pykälä 47 (pdf)

Valtuustoaloite 28.2.2012

SDP:n valtuustoryhmä teki valtuustoaloitteen jossa he esittävät sivistyslautakunnan yhdistämisestä peruspalvelulautakuntaan.

Kunnanvaltuusto, kokous 28.02.2012 / Pykälä 13 (pdf)

Syyskokouksessa 23.10.2011

Kansanedustaja Tuula Väätäisen terveisiä eduskunnasta:

Kevätkokouksessa 13.3.2011

Lapinlahden Sosialidemokraatit ry on sääntömääräisessä kevätkokous su 13.3.2011.

Kansanedustaja Kari Rajamäen terveisiä eduskunnasta:

Ylä-Savon yhteispuhdistamohanke 2009-2011

Nettiadressi ja selvitys hankkeesta
Kommentteja Ylä-Savon yhteispuhdistamohankkeesta

Kevätkokouksessa 21.3.2010

Lapinlahden Sosialidemokraatit ry on sääntömääräisessä kevätkokous su 21.3.2010.

Kansanedustaja Kari Rajamäen terveisiä eduskunnasta:

Kevätkokouksessa 22.3.2009

Lapinlahden Sosialidemokraatit ry on sääntömääräisessä kevätkokouksessa su 22.3.2009 päättänyt että se ei hyväksy Ylä-Savon kuntien jätevesien puhdistamiseen yhden puhdistamon mallia, jossa ympäristökuntien jätevedet johdettaisiin Lapinlahdelle ympäristöseikkoihin vedoten.

SDP:n kuntatalouden ja -palveluiden pelastusohjelma "Sillanrakennus laman yli"
Lue lisää » PowerPoint tai rtf -muodossa.

Kansanedustaja Tuula Väätäisen terveisiä eduskunnasta:

Keskustan ja sosialidemokraattien yhteistyön tavoitteita

Keskusta ja SDP ovat Lapinlahdella tehneet kunnallispoliittista yhteistyötä järjestäytyneellä ja sovitulla tavalla vuodesta 2000 alkaen. Yhteistyö syntyi tarpeesta luoda kunnallispolitiikkaan vakautta ja ennustettavuutta sekä turvata kunnan palvelut ja viihtyisä asuinympäristö taloudellisesti kestävällä tavalla.

Kun kunnallisvaalien 2008 jälkeen syntyi viiden puolueen tekninen vaaliliitto, päättivät Keskusta ja SDP jatkaa keskinäistä yhteistyötään, koska puolueilla on monessa keskeisessä kysymyksessä sama näkemys tulevan vaalikauden haasteista ja kunnan kehittämisen mahdollisuuksista.

Keskusta ja SDP asettavat tulevalle vaalikaudelle 2009-2012 seuraavia tavoitteita:

1. Taloudellisen taantuman oloissa kunnan on oltava aktiivinen työpaikkojen turvaamisessa ja uusien luomisessa. Yritysten toimintaympäristöstä on huolehdittava myös alueellisella yhteistyöllä. Yhteinen elinkeinopolitiikka Varpaisjärven kunnan kanssa on ollut hyvä saavutus ja sitä tulee edelleen syventää.

2. Kunnan palvelutaso ja palvelujen saatavuus tulee säilyttää vähintään ennallaan. Myös parantamisen varaa on, vaikka Lapinlahdella onkin koko Itä-Suomen mittakaavassa vertaillen korkeatasoiset palvelut ja laaja palveluvalikoima. Uusien palvelujen tulee kuitenkin olla taloudellisesti kestävällä tavalla toteutettavissa. Mahdollisten investointien kuten esimerkiksi esillä olleen uimahallin todelliset kustannukset selvitetään huolellisesti ja avoimesti. Erityisen tärkeinä Keskusta ja SDP pitävät oman terveyskeskuksen palvelutason ja lääkäripäivystyksen säilyttämistä sekä hyvää, turvallista koulua ja kodinomaisia vanhuspalveluita.

3. Kuntayhteistyössä Varpaisjärven kanssa on otettu pitkiä askelia. On nostettava ratkaistavaksi myös se, mitä yhteistyöltä lopulta halutaan. Keskusta ja SDP pitävät myös kuntaliitosta mahdollisena, jos siihen löytyy riittävä yhteinen tahto. Kuntien yhteistä tietä Paras-hankkeessa tulee jatkaa. Sekin edellyttää yhteistyön tiivistämistä. Myös sosiaali- ja sivistyspalveluiden järjestämisessä ja hallinnossa on yhteistyötä lisättävä. Kuntien virkamies- ja luottamushenkilöorganisaatioiden yhtenäistyminen kuten yhteiset lautakunnat antaa myös yhteiselle kunnanjohtajalle mahdollisuudet johtaa kuntia pitkäjänteisesti ja vähemmällä hallinnollisella vaivalla.

4. Lapinlahden kunnan talous on vahvistunut merkittävästi hyvän työllisyyden ja huolellisen taloudenpidon avulla. Jatkossakin vakaa talous on toimivien palveluiden ja kunnan kehittämisen edellytys. Kehittyvässä kunnassa on aina edessä investointeja, joihin tulee varautua. Tiestön parantaminen, vesi- ja viemäriverkoston laajentaminen ja huolenpito kunnan rakennuksista edellyttävät pitkäjänteistä ohjelmaa.

5. Lapinlahden kunta on vireä pohjoissavolainen asuinkunta, jolla on vahva identiteetti ja hyvä maine. Sijainti maakuntakeskuksen vaikutuspiirissä ja 5-tien kehityskäytävän varrella antavat vahvan pohjan rakentaa tulevaisuudessakin Lapinlahtea hyvinvoivana, viihtyisänä ja yhteisöllisenä kuntana. Ympäristön hyvinvoinnista on huolehdittava mm. jatkamalla Onkiveden ja koko Iisalmen reitin kunnostusta. Myös kulttuuriympäristöä tulee hoitaa sen arvon mukaisesti.

6. Hyvässä asuinkunnassa myös kuntalaiset itse kantavat vastuuta omista ja kunnan yhteisistä asioista. Lapinlahdella on peruspalvelulautakunnan muodostamisen yhteydessä tehty uraauurtavaa työtä ennaltaehkäisevän ja moniammatillisen näkökulman tuomiseksi palveluihin ja päätöksentekoon. Tästä on saatu myös valtakunnallisen tason tunnustusta. Saavutettuja tuloksia on syytä vaalia ja vahvistaa myös paras-hankkeen toimeenpanossa ja kuntayhteistyössä.

Lapinlahden keskustan ja sosialidemokraattien neuvotteluryhmät

Kuntavaalit 2008

- Kuntavaalit 2008 tulospalvelu

Lapinlahden SDP:n valtuustoaloitteet 2004-2008

Valtuustoaloite 14.4.2008

SDP:n valtuustoryhmä teki valtuustoaloitteen valmistelun aloittamisesta uimahallin rakentamiseksi Lapinlahdelle.

Aloite valtuuston kokous 12.6.2007

Lapinlahden Sosiaalidemokraatit ry:n valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen jätevesikäsittelymenetelmien kartoittamisesta ja suosituksesta kunnan toimesta.

Aloitteen käsittely

12.6.2007 SDP:n valtuustoryhmä jätti aloitteen jätevesikäsittelymenetelmien kartoittamisesta ja suosituksesta kunnan toimesta. Kunnanhallitus 25.6.2007 merkitsi aloitteen tiedoksi ja totesi, että Lapinlahden kunnan vesilaitos on keväällä aloittanut selvitystyön, missä kartoitetaan haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn nykytilannetta ja kehittämismahdollisuuksia. Selvityksessä paneudutaan niihinkin asioihin, mitä SDP:n aloitteessa esitetään. Suunnitelman mukaan selvitystyön loppuraportti valmistuu vuoden 2007 loppuun mennessä. Se ei kuitenkaan vielä tätä kirjoitettaessa ole valmistunut, vaan työ on kesken ja arvioidaan saatavan valmiiksi tämän talven aikana.

Aloite valtuuston kokous 24.4.2007

Helena Vartiainen Demari-ryhmän puolesta jätti kaksi aloitetta, toinen takausprovision perinnästä luopumiseksi ja toinen kouluruokailun parantamiseksi.

Aloitteen käsittely

24.4.2007 valtuuston kokouksessa SDP:n valtuustoryhmä jätti kaksi valtuustoaloitetta.

SDP:n valtuustoryhmä esitti, että kouluruokailua koskevan uudistuksen, jossa vastustettiin tehtyä kouluruokailu-uudistusta ja esitti palattavaksi uudistusta edeltävään tilanteeseen. Kunnanhallitus 14.5.2007 merkitsi aloitteen tiedoksi ja päätti, että se ei anna aihetta muuttaa käytössä olevan kouluruokailun toteuttamistapaa ja periaatetta. Edelleen hallitus totesi, että saadun selvityksen mukaan kouluruoka on maukasta, ravitsevaa ja terveellistä ja sitä on riittävästi tarjolla.

SDP:n valtuustoryhmä esitti, että takausprovision perinnästä luovutaan osakkuusyhteisöiltään sekä omistamiltaan yhtiöiltä. Kunnanhallitus 14.5.2007 merkitsi aloitteen tiedoksi ja päätti, että takausprovision perinnästä luovutaan kuntien yhteisten yhtiöiden lainojen takausten osalta.

Aloite valtuuston kokous 6.2.2007

Lisäksi merkittiin pöytäkirjaan kaksi valtuustoaloitetta, Lapinlahden Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän ja Lapinlahden Vasemmistoryhmän valtuustoaloitteet, jotka molemmat koskevat vanhusten tehostetun palveluyksikön suunnittelun ja toteutuksen aloittamisen käynnistämistä välittömästi.

Aloitteen käsittely

6.2.2007 valtuuston kokouksen yhteydessä tehtiin kaksi lähes samansisältöistä aloitetta. SDP:n valtuustoryhmä ja vasemmiston valtuustoryhmä esittivät, että käynnistetään välittömästi vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikön suunnittelu ja rakentaminen terveyskeskuksen yhteyteen. Kunnanhallitus 19.2.2007 totesi, että aloitteissa tarkoitettu selvitystyö on jo käynnistetty virkamiestyönä.

Aloite valtuuston kokous 7.11.2006

Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi ja lisäksi merkittiin pöytäkirjaan SDP:n valtuustoryhmän ja Vihreiden valtuustoryhmän yhteinen aloite, että lyhyiden valtuuston kokousten yhteyteen on järjestettävä info- tai iltakoulutyyppinen koulutus/keskustelutilaisuus ajankohtaisista asioista.

Aloite valtuuston kokous 12.9.2006

Merkittiin pöytäkirjaan, että Demarit -valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen vuoden 2007 talousarvion investointiosaan varattavasta määrärahasta Portaanpääntien ja Peltoniementien perusparannuksen aloittamiseen.

Aloite valtuuston kokous 25.1.2005

SDP:n valtuustoryhmä jätti aloitteen perheasunnoista.

Aloite valtuuston kokous 28.12.2004

Merkittiin pöytäkirjaan, että Raimo Laitinen jätti valtuustoaloitteen liikenneturvallisuustyöryhmän nimeämisestä.

Raimo Laitisen 28.12.2004 jättämän valtuustoaloitteen perusteella on kunnanhallitus 21.3.2005 nimennyt liikenneturvallisuustyöryhmän.

Aloitteet valtuuston kokous 16.11.2004

1. Valtuutettu Helena Vartiainen PAVA-ryhmän puolesta esitti, että kunnan avustuksia myönnettäessä huomioidaan myönteisesti kumppanuussopimus, jossa sitoudutaan mm. raittiiden elämänarvojen ja raittiuskasvatuksen edistämiseen.

2. Valtuutettu Helena Vartiainen esitti, että Lapinlahdella annettaisiin nuorten kotiintuloaikasuositus.

Aloitteen käsittely

Helena Vartiaisen 16.11.2004 jättämän aloitteen johdosta on kunnanvaltuusto päättänyt 11.4.2005 nuorten kotiintuloaikasuosituksesta.

Ajankohtaista

EHDOKKAAT KUNTAVAALEISSA 2021:
Fröberg Kirsi, ravintolaesimies (sit.)
Hiltunen Mikko, ensihoitaja
Huttunen Jarmo, Kond.Evp
Jokiniemi Tanja, etsivä nuorisotyöntekijä, lähiesimies
Jäntti Jari, varastonhoitaja
Jääskeläinen Minna, sosionomi ( AMK)
Karkulehto Mervi, lähihoitaja (sit.)
Korhonen Irma, lastenohjaaja (eläkkeellä), yrittäjä
Kasurinen Juho Pekka, huoltoasentaja (sit.)
Marin Ville, ajoneuvoasentaja, opiskelija (sit.)
Rannio Jorma, ylikomisario (eläkkeellä)
Ruotsalainen Kari, varastonhoitaja
Ruotsalainen Jorma, koneasentaja (eläkkeellä)
Tikkanen Leena, myyjä
Vuohtoniemi Tarja, alue-esimies

 

Mukaan mahtuu vielä ehdokkaaksi🌹            Irma Korhonen, puh. 044 544 7733                                                            

 

 

Liity jäseneksi

Yhtenäinen ja elinvoimainen Lapinlahti

Demarilinkit

Yhteistyökumppaneita

Lapinlahti

Matti ja Liisa

Eläkkeensaajien Keskusliitto

Lapinlahden Sosialidemokraatit ry   |   Lukkarilantie 1265, 71960 Lukkarila   |   Y-tunnus: 0904126-3   |   Puh. 044 544 7733

 

Webbiriihi